پاورپوینت آماده اصل و فرع در طب اسلامی - 19 اسلاید

پاورپوینت آماده اصل و فرع در طب اسلامی - 19 اسلاید

پاورپوینت آماده اصل و فرع در طب اسلامی - 19 اسلاید

پاورپوینت آماده اصل و فرع در طب اسلامی

پاورپوینت آماده اصل و فرع در طب اسلامی

پاورپوینت آماده اصل و فرع در طب اسلامی

پاورپوینت آماده اصل و فرع در طب اسلامی

پاورپوینت آماده اصل و فرع در طب اسلامی

پاورپوینت آماده اصل و فرع در طب اسلامی

http://jangalsell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

شیخ مفید (منشاء علم طب):
طب دانشي است درست كه آگاهي از آن امري ثابت است و راه
دسترسي بدان نيز وحي است. آگاهان به اين دانش، آن را تنها از
پيامبران بهره گرفته اند چه آن كه نه براي آگاهي يافتن از حقيقت
بيماري، جز به كمك سمع (ادله نقلي) راهي هست و نه براي آگاه
شدن به درمان، راهي جز توفيق.
بدين سان، ثابت مي شود كه يگانه راه اين آگاهي، شنيدن از همان
خدايي است كه به همه نهفته ها آگاه است
نجات بخش بودن؟
- شرط لازم ولی غیر کافی
- جواز اکل میته
نجات از مرگ
در حد ضرورت
-گوشت مردار # تغذیه اسلامی
نتیجه: امروزه شاید مجبور به استفاده از برخی روش های پیشگیری یا
درمانی در طب رایج باشیم اما این اضطرار جواز استفاده همیشگی از آن
روشها نیست و نمیتوان آنها را جزء طب اسلامی منظور کرد

روش درمان جزء اصول است نه فروع

گروهى از انصار نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله رفتند و گفتند: اى پيغمبر خدا،
ما را همسايه‏اى است كه از درد دل مى‏نالد. آيا اجازه مى‏دهى كه او را درمان كنيم؟
پيغمبر فرمود: با چه او را درمان مى‏كنيد؟ گفتند: مردى يهودى است در نزد ما كه
اين درد را درمان مى‏كند. فرمود با چه؟ گفتند: شكم را مى‏شكافد و چيزى از ميان
آن بيرون مى‏آورد. پيغمبر خدا را اين امر ناخوش آمد. براى بار دوم و سوم از حضرت
اجازه خواستند. پيغمبر فرمود هرچه مى‏خواهيد بكنيد. آنان يهودى را خواندند. او
شكم بيمار را شكافت و چرك زیادى از آن بيرون آورد، سپس شكم را شستشو داد و
دوخت و دارو بر آن نهاد و بيمار تندرستى يافت. پيغمبر را از اين امر آگاه كردند.
فرمود: همانا آن كه دردها را آفريد، داروى آن را نيز آفريد و بهترين دارو،
حجامت، فصد و سياه‏دانه است. »

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت آماده اصل و فرع در طب اسلامی است

برای دانلود کل پاورپوینت آماده اصل و فرع در طب اسلامی از لینک زیر استفاده کنید: